RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych nasza firma podjęła odpowiednie kroki. Pierwszym z nich jest poinformowanie Państwa o wszystkich czynnościach z tym związanych.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych jest :
EuroScandia Aneta Armata, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 62/23, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652405690.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We.

Skąd pozyskaliśmy dane?

Państwa dane zostały pozyskane podczas zapytania wysłanego przez Państwo na:

 • adres e-mail: biuro@euroscandia.pl
 • wiadomości prywatnej wysłanej na http://facebook.com/Euroscandia/
 • wiadomości sms/ kontakcie telefonicznym

podczas złożenia zlecenia przez Państwo na wykonanie usługi przez naszą firmę.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 • zawarcia umowy,
 • realizacji złożonego zlecenia,
 • wystawiania dokumentów księgowych,
 • podatkowym i księgowym,
 • kontaktu w celu przedstawienia oferty,
 • dopełnienia warunków umowy,
 • realizacji reklamacji wobec firm podwykonawczych.

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.

Jak zgłosić zmianę danych lub skontaktować się z nami?

Mają Państwo prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • zmiany danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych – “do bycia zapomnianym”. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Euroscandia Aneta Armata, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:
 • za pośrednictwem adresu e-mail biuro@euroscandia.pl,
 • za pośrednictwem wiadomości sms/ kontaktu telefonicznego
 • za pośrednictwem profilu na facebook http://facebook.com/EuroScandia/
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej

Euroscandia Aneta Armata
Al. Jana Pawła II 62/23
37-450 Stalowa Wola

Komu udostępniamy dane osobowe?

 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT.
 • Firmom podwykonawczym realizującym podzlecenia zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie Regulamin.
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej oraz innym organom nadzorczym. informacje na temat przetwarzania danych osobowych zamieściliśmy również na naszej stronie Regulamin.